Illustraties

Om tot een gewenst resultaat te komen volg ik een aantal vaste stappen gedurende het maken van een illustratie:

Fase 1 | (Gratis) intake

Tijdens de intake of initiatie fase ga ik zoveel mogelijk vragen stellen om niet alleen het product, maar ook het doel achter het product helder te krijgen.
Tijdens deze fase wil ik alles weten over jou als persoon, wie ben je? en wat is jouw verhaal?
En de belangrijkste vraag, waar zal de illustratie voor dienen? Wie krijgt het te zien? Welke aspecten zijn voor jou belangrijk? Doel is om mij zo min mogelijk te laten leiden door eerdere bevindingen. Jouw verhaal is immers uniek en daar hoort ook een uniek product bij.

Fase 2 | PVA

Na onze intake zal ik een plan van aanpak opstellen, hieruit komt ook een offerte met een beraming van de kosten. Na een akkoord op de offerte kan het project van start gaan.

Fase 3 | Ontwerpfase

Om te waarborden dat het product zoveel mogelijk aan jouw verwachtigen zal voordoen heb ik hierin ook een aantal correctie rondes en schetsfases in opgenomen. Aan de hand van de informatie die ik verkegen heb uit de intake fase zal ik een drietal schetsen maken met ieder een unieke insteek. Hierna geef ik jou de gelegenheid hier rustig naar te kijken en een voorkeur aan te geven.

Fase 4 | Realisatiefase

Gedurende de ontwerpfase zal ik aan de slag gaan met het realiseren van het product (de illustratie).

Fase 5 | Oplevering / Het product

Dan is het eindelijk zover, het resultaat is er! Afhankelijk van jouw wensen zal het product in een vooraf afgestemd formaat aangeleverd worden.
Indien je het verder op prijs stelt dan zal ik, na afronding van het project, het werk opnemen in mijn portfolio. Dit zodat het ook anderen kan inspireren.